BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200625T080837Z DESCRIPTION:9. juli \nUdstillerkataloget åbnes for besøgende den 10. juli . Husk\, at indtaste jeres virksomhedsprofil\, produktgrupper og meget mer e – inden de besøgende tjekker jeres profil. Indtast profilen under men uen Udstillerkatalog\n \nTekniske bestillinger: Vi beder dig bekræfte\, o m du ønsker at anvende det inventar og de tekniske bestillinger\, der er inkluderet i prisen\, samt om du ønsker at bestille andet inventar. Læs mere under Min stand/Tekniske bestillinger\n \nBestil evt. lokale til afho ldelse af produktdemo - Læs mere under Min markedsføring\n \nIndtast pre ssemeddelelser under Min markedsføring/Pressemeddelelser\n \nBestil invit ationer til kunder - de er gratis og giver dine kunder fri adgang på Auto matik. - Læs mere under Min markedsføring \n \nBestil ekstra eksponering \, fx spot på storskærm - Læs mere under Min markedsføring \n \nSkriv eller ring endelig\, hvis du har spørgsmål.\n \nLine Paugan +45 99269857 mailto:lpj@mch.dk \neller\nTrine Maria Vittrup: +45 99269883 tv@mch.dk \n \n \n DTEND;VALUE=DATE:20200710 DTSTAMP:20200625T080837Z DTSTART;VALUE=DATE:20200709 LAST-MODIFIED:20200625T080837Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:Automatik deadlines - den 9. juli 2020 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C4D84CD4EDEAD501000000000000000 01000000033B71C9BB20FFE43A545A79B224A47EB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< body lang=DA link="#0563C1" vlink="#954F72" style='tab-interval:65.2pt'>

9. juli

Udstillerkataloget åbnes for besøgende den 10. juli. Husk\, at indtaste jeres virksomhedsprofil\, produktgrupper og meget mere –\ ; inden de besøgende tjekker jeres profil. Indtast profilen under menuen Udstillerkatalog

 \;

Tekniske bestillinger: Vi beder dig bekr æfte\, om du ønsker at anvende det inventar og de tekniske bestillinger\ , der er inkluderet i prisen\, samt om du ønsker at bestille andet invent ar. Læs mere under Min stand/Tekniske bestillinger

 \;

Bestil evt. l okale til afholdelse af produktdemo - Læs mere under Min marked sføring

 \;

Indtast pressemeddelelser under Min markedsførin g/Pressemeddelelser

 \;

Bestil invitationer til kunder - de er gr atis og giver dine kunder fri adgang på Automatik. - Læs mere under M in markedsføring

 \;

Bestil ekstra eksponering\, fx spot på st orskærm - Læs mere under Min markedsføring

 \;

Skriv eller ring e ndelig\, hvis du har spørgsmål.

& nbsp\;

Li ne Paugan +45 99269857 mailto:lpj@mch.dk < o:p>

eller

Trine Maria V ittrup: +45 99269883 tv@mch.dk  

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT5760M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR