BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220601T085219Z DESCRIPTION:HUSK deadline for følgende:\n* At give besked om store og tung e udstillingsgenstande\n \nGå til Udstillerhåndbogen \nHar du mistet dit brugernavn og password\, som du fik tilsendt via mail fra AUTOMATIK – s å kontakt os. \n \n \n \nHusk også at markedsføre jeres deltagelse:\n \n * Vær aktiv på LinkedIn og andre soc iale medier. \n * Følg AUTOMATIK på de sociale medier og del/like/kommen tér messens opslag. \n Send jeres opdatering til os. Send nogle linjer t il automatik@mch.dk og fortæl\, hvad I medbrin ger af nyheder\, eller andre vinkler\, som kan være relevant for de besø gende. Send jeres logo\, meget gerne et par fotos og navne på personer so m vi må tagge i opslaget. I kan også sende en kort video (maks. 1 minuts varighed). \nBemærk: Teksten skal være klar til brug og vi forsøger\, at imødekomme alle indkomne nyheder\, men kan desværre ikke garantere\, at vi bruger alt.\n * Invitér jeres netværk. Vi har forberedt invitation er\, som du finder i Udstillerhåndbogen. De findes både på DK og UK. Me d jeres invitation i hånden – sparer de entréen på 100\,- ekskl. moms . (Det koster ikke noget for jer – så invitér endelig løs) Jeres invi tationskode er jeres standnummer f.eks. B1000.\n * Indtast pressemeddelels er i Udstillerhåndbogen under Markedsføring. Fagpressen benytter sig fli ttigt af de indkomne pressemeddelelser. \n * Brug jeres personlige bannere : Mød os på stand xxxx på AUTOMATIK som signatur\, banner på hjemmesid en\, SoMe etc.\n * Annoncer eventuelt i relevante fagmedier – fortæl\, at man kan møde jer på AUTOMATIK. \n * Link til AUTOMATIK fra jeres hjem meside – vi linker til jer\n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20220906T090000 DTSTAMP:20220601T085219Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20220906T080000 LAST-MODIFIED:20220601T085219Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:AUTOMATIK: Deadline - Giv besked om store og tunge udst illingsgenstande TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000602229C2E874D801000000000000000 010000000F5324B8AA1D1D94B86F25E9CE7DFBD12 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

HUSK deadline for følgende:

 • At give besked om store og tunge udstillingsg enstande

 \;

Gå til Udstillerhån dbogen

Har du mistet dit brugernavn og password\, som du fik tilsendt via mail fra AUTOMATIK –\; så kontakt os.

< p class=MsoNormal>< o:p> \;

 \;

 \;

Husk også at markedsføre jeres deltagelse:

 \;

  • < span style='font-family:"Arial"\,sans-serif'>Vær aktiv på LinkedIn og an dre sociale medier.
  • Følg AUTOMAT IK på de sociale medier og del/like/kommentér messens opslag.
   Send jeres opdatering t il os. Send nogle linjer til automatik@mch.dk og fortæl\, hvad I medbringe r af nyheder\, eller andre vinkler\, som kan være relevant for de besøge nde. Send jeres logo\, meget gerne et par fotos og navne på personer som vi må tagge i opslaget. I kan også sende en kort video (maks. 1 minuts v arighed).

Bemærk: Teksten skal være klar til brug og vi forsøger\, at imødekomme alle indkomne nyheder\, men kan desværre ikke garantere\, at vi bruger alt.

  • Invitér jeres netvæ rk. Vi har forber edt invitationer\, som du finder i Udstillerhåndbogen. De findes både p å DK og UK. Med jeres invitation i hånden –\; sparer de entréen p å 100\,- ekskl. moms. (Det koster ikke noget for jer –\; så invité r endelig løs) Jeres invitationskode er jeres standnum mer f.eks. B1000.
  • Indtast press emeddelelser i Ud stillerhåndbogen under Markedsføring. Fagpressen benytter sig flittigt af de indkomne pressemeddele lser.
  • Brug jeres personlige bannere: Mød os på stand x xxx på AUTOMATIK som signatur\, banner på hjemmesiden\, SoMe etc.
  • Annoncer eventuelt i relevante fagmedier –\; fort æl\, at man kan møde jer på AUTOMATIK.
  • Link til AUTOMATIK fra jeres hjemmeside –\; vi linker til jer

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT2880M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR